Zadanie objednávky nie je dostupné v režime súkromné prehliadanie

Aktualizované 1. Marca 2021.


POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nižšie sú uvedené Zásady ochrany osobných údajov pre webovú stránku https://www.jeunesseglobal.com/sk-SK. Subjekty zodpovedné za spracovanie údajov prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky sú:

Pokiaľ ide o nákup produktov a uzatváranie distribučných dohôd vo všetkých krajinách EÚ okrem Talianska a Španielska:

Jeunesse Global (Europe) Ltd.
Postbus 4122
5604 EC Eindhoven
Netherlands

Pokiaľ ide o nákup produktov a uzatváranie distribučných dohôd v SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO:

Jeunesse Global (Europe) Ltd.
Frodsham Business Centre,
Bridge Lane,
Frodsham,
Cheshire, WA6 7FZ
UNITED KINGDOM


Pokiaľ ide o nákup produktov a uzatváranie distribučných dohôd v Taliansku:

Jeunesse Global Italy srl
Corso Vercelli, 40
20145 – Milano (MI)
Taliansko


Pokiaľ ide o nákup produktov a uzatváranie distribučných dohôd v Španielsku:

Jeunesse Trading Spain, S.L.U.
Ronda General Mitre, no. 28-30, Ground Floor
08017 Barcelona, Španielsko


Pokiaľ ide o holdingovú spoločnosť Jeunesse, LLC:

Jeunesse Global Holdings, LLC
701 International Parkway
Lake Mary, FL 32746
Spojené štáty

 
Pokiaľ ide o ďalšie spracovanie údajov, najmä výpočet provízií:

Jeunesse, LLC
701 International Parkway
Lake Mary, FL 32746
Spojené štáty


(ďalej len: Jeunesse)


Nášho úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať na adrese:

SBS DATA PROTECT GmbH
Hans-Henny-Jahnn-Weg 49
22085 Hamburg
Generálny riaditeľ: Thilo Noack
[email protected] 


Ak chcete uplatniť svoje práva týkajúce sa ochrany údajov, alebo akýchkoľvek otázok týkajúcich sa použitia, zhromažďovania alebo spracovania vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov na adrese: [email protected]


1. Bezpečnosť a ochrana vašich osobných údajov

Považujeme za našu prioritu chrániť dôvernosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a chrániť ich pred akýmkoľvek neoprávneným prístupom. Preto používame najmodernejšie bezpečnostné štandardy, aby sme zaistili maximálnu ochranu vašich osobných údajov.

Ako spoločnosť, ktorá sa riadi podľa súkromného práva, vzťahujú sa na nás ustanovenia Európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a nariadenia o ochrane údajov vo vašom príslušnom členskom štáte EÚ. 

Zaviedli sme opatrenia na technickej a organizačnej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby sme sami, ako aj externí poskytovatelia služieb, dodržiavali a podporovali nariadenia a požiadavky týkajúce sa ochrany údajov.2. Prístup k údajom

Ak použijete našu webovú stránku výlučne na informačné účely, inými slovami, ak sa u nás nezaregistrujete alebo nám neposkytnete ďalšie informácie, zhromaždíme iba osobné údaje, ktoré nášmu serveru pošle váš prehliadač. Ak si chcete prezrieť našu webovú stránku, zhromaždíme nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky nevyhnutné, aby sme vám mohli webovú stránku zobraziť a zaistiť stabilitu a bezpečnosť:

·       Vaša IP adresa
·       Dátum a čas požiadavky
·       Rozdiel v časovom pásme v porovnaní s greenwichským stredným časom (GMT)
·       Obsah žiadosti (aktuálna stránka)
·       Prístupový stav/stavový kód HTTP
·       Prenesený objem údajov
·       Webová stránka, z ktorej žiadosť pochádza
·       Váš prehliadač
·       Váš operačný systém a jeho rozhranie
·       Jazyk a verzia softvéru prehliadača

Náš webový server však tieto údaje ukladá oddelene od ostatných údajov vo forme webových denníkov W3C s rozšíreným formátom súboru denníka, a preto nie je možné priradiť tieto údaje k žiadnej konkrétnej osobe. Tieto informácie sa používajú na monitorovanie a správu výkonu a spoľahlivosti nášho webového servera. V prípade podozrenia z podvodnej činnosti na našej webovej stránke sa tieto webové denníky môžu použiť na overenie činnosti anonymného používateľa.

Analýza údajov je v legitímnom záujme Jeunesse. Právnym základom je Článok 6 ods. 1 strana 1 písmeno f GDPR.


3. Používanie súborov cookies

Okrem vyššie uvedených údajov, súbory cookies, alebo podobné technológie, ako napríklad pixely (ďalej len „súbory cookies“) sa pri návšteve a používaní našich webových stránok sťahujú a ukladajú do vášho počítača. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré si stiahne váš prehliadač a uložia sa na vašom koncovom zariadení za účelom uloženia konkrétnych informácií alebo obrazových súborov, napríklad pixelov. Pri najbližšom prístupe na našu webovú stránku na rovnakom koncovom zariadení sa informácie uložené v súboroch cookies odošlú späť na našu webovú stránku („cookie prvej strany“) alebo na inú webovú stránku, ku ktorej súbor cookie patrí („cookie tretej strany“).


Na základe informácií, ktoré sa uložia a vrátia, príslušná webová stránka zistí, že ste už na túto stránku vstúpili a navštívili ju prostredníctvom prehliadača na vašom koncovom zariadení. Tieto informácie používame, aby sme vám pomohli optimálne navrhnúť a zobraziť webovú stránku podľa vašich preferencií. V tomto procese je na vašom koncovom zariadení identifikovaný iba samotný súbor cookie. Akékoľvek ďalšie uchovávanie vašich osobných údajov sa uskutoční, iba ak ste nám poskytli výslovný súhlas, alebo ak je to absolútne nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby ste mohli využívať príslušnú ponúkanú službu, ku ktorej ste sa dostali.


Táto webová stránka používa nasledujúce typy súborov cookies a ich rozsah a funkcia je vysvetlená nižšie:


• Prísne nevyhnutné súbory cookies (typ a)

• Funkčné a výkonné súbory cookies (typ b)

• Cookies, ktoré vyžadujú súhlas (typ c)


Pomocou nástrojov, ktoré používame, vás budeme informovať o tom, ktoré typy súborov cookie sa nastavujú a používajú, a ak je to potrebné, získame príslušný súhlas pred použitím týchto súborov cookies.

 

 (1) Prísne nevyhnutné súbory cookies (typ a)

Prísne nevyhnutné súbory cookies zaručujú funkcie, bez ktorých by ste nemohli naše webové stránky používať tak, ako nato boli určené. Tieto súbory cookies používame iba my, a preto sa jedná o súbory cookies prvej strany. To znamená, že všetky informácie uložené v týchto súboroch cookies sa vracajú na našu webovú stránku.

Prísne nevyhnutné súbory cookies sa používajú napríklad aby ste zostali natrvalo prihlásený pri prístupe na rôzne webové stránky ako registrovaný používateľ, takže pri každom vyvolaní novej stránky nemusíte znovu zadávať svoje prihlasovacie údaje.

Použitie prísne nevyhnutných súborov cookies na našej webovej stránke nevyžaduje váš súhlas. Z tohto dôvodu nemožno prísne nevyhnutné súbory cookies zakázať ani povoliť jednotlivo. Máte však možnosť kedykoľvek zakázať všetky súbory cookies vo vašom prehliadači (pozri nižšie).

Právnym základom pre toto spracovanie údajov je Článok 6 ods. 1 Strana 1 Písmeno b GDPR.

 

 (2) Funkčné a výkonné súbory cookies (typ b)

Funkčné cookies umožňujú našej webovej stránke ukladať informácie, ktoré už boli poskytnuté (napr. registrované meno alebo voľba jazyka) a na základe týchto informácií vám môžu ponúknuť vylepšené a viac personalizované funkcie. Tieto súbory cookies zhromažďujú a ukladajú iba anonymizované údaje, a preto nemôžu sledovať vaše pohyby na iných webových stránkach.


Cookies typu Výkonné cookies zhromažďujú údaje o tom, ako sa naše webové stránky používajú, aby sa na základe týchto informácií zvýšila ich príťažlivosť, obsah a funkčnosť. Tieto súbory cookies nám napríklad pomáhajú určiť, či a ktoré podstránky našej webovej stránky sú navštevované a aký obsah je pre používateľov obzvlášť zaujímavý. Konkrétne zisťujeme napríklad počet prístupov na stránku, počet vyvolaných podstránok, čas strávený na našom webe, poradie, v ktorom sa stránky navštevujú, ktoré hľadané výrazy vás priviedli k nám, krajina, región a niekedy aj mesto, z ktorého prístup vychádza, a počet mobilných koncových zariadení pristupujúcich na naše webové stránky. Zaznamenávame tiež pohyby alebo „kliknutia“ a posúvanie počítačovej myši, aby sme pochopili, ktoré oblasti našej webovej stránky sú pre používateľov obzvlášť zaujímavé. To nám umožňuje konkrétnejšie prispôsobiť obsah našej webovej stránky potrebám našich používateľov a optimalizovať naše služby. IP adresa vášho počítača, ktorá je odoslaná z technických dôvodov, je automaticky anonymizovaná a neumožňuje nám vyvodiť žiadne závery o totožnosti ktoréhokoľvek jednotlivého používateľa.


Používanie funkčných a výkonných cookies môžete kedykoľvek deaktivovať zmenou nastavení cookies.


Právnym základom pre toto spracovanie údajov je Článok 6 ods. 1 Strana 1 Písmeno f GDPR, keďže spracovanie je nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov, a podľa nášho názoru neprevažuje nad záujmami alebo základnými právami a základnými slobodami, ktoré si vyžadujú ochranu vašich osobných údajov.

 

 (3) Cookies, ktoré vyžadujú súhlas (typ c)

Cookies, ktoré nie sú prísne nevyhnutné (typ a), ani funkčné alebo výkonné súbory cookies (typ b), sa používajú iba po tom, ako ste poskytli svoj súhlas. Patria sem súbory cookies, ktoré niekedy používajú externí inzerenti (súbory cookies tretích strán) na účely zhromažďovania informácií o používateľoch navštívených webových stránok a na vytvorenie reklamy zameranej na cieľovú skupinu pre používateľa.


Ak ste nám dali súhlas na použitie týchto súborov cookies, nastavíme nasledujúce súbory cookies:

 

- Facebook pixel

Na našej webovej stránke používame „Facebook Pixel“, čo je služba spoločnosti Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA (ďalej len „Facebook“). Facebook Pixel umožňuje Facebooku zobrazovať naše reklamy na Facebooku, takzvané „Facebookové reklamy“, iba tým používateľom Facebooku, ktorí navštívili našu webovú stránku, najmä tým, ktorí prejavili záujem o našu online ponuku alebo o konkrétne témy alebo produkty. Facebook Pixel umožňuje skontrolovať, či bol používateľ presmerovaný na našu webovú stránku po kliknutí na naše reklamy na Facebooku. Facebook Pixel používa cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré sú uložené lokálne v pamäti prehliadača vášho koncového zariadenia. Ak ste sa na Facebook prihlásili pomocou svojho používateľského účtu, návšteva nášho online sortimentu sa uloží do vášho používateľského účtu. Takto získané údaje o vás zostávajú anonymné, preto tieto údaje nie je možné použiť na vyvodenie záverov ani na vytvorenie asociácie týkajúcej sa totožnosti používateľa. Facebook však môže tieto údaje spojiť alebo prepojiť s miestnym používateľským kontom. Nemáme žiadny vplyv na rozsah ani ďalšie použitie údajov, ktoré zhromažďuje Facebook prostredníctvom používania Facebook Pixel. Pokiaľ je nám známe, Facebook dostáva informácie, že ste navštívili príslušnú časť alebo oblasť našej webovej stránky alebo klikli na niektorú z našich reklám. Ak máte Facebook používateľské konto a ste zaregistrovaní, služba Facebook môže túto návštevu spojiť s vaším používateľským kontom. Aj keď ste si nevytvorili účet v službe Facebook alebo ste sa neprihlásili, je možné, že Facebook zistí a uloží vašu IP adresu a prípadne aj ďalšie identifikačné prvky.

 
Facebook Pixel používame na marketingové a optimalizačné účely, najmä aby sme vám mohli priniesť relevantné a zaujímavé reklamy na Facebooku, čím zlepšujeme naše produkty a služby, zlepšujeme vašu používateľskú skúsenosť a zabraňujeme nepríjemným reklamám.


Kedykoľvek sa môžete ohradiť proti zhromažďovaniu vašich informácií spoločnosťou Facebook Pixel, ako je opísané vyššie, a proti používaniu vašich informácií na zobrazovanie Facebook reklám. Zmenou svojich nastavení na nasledujúcej webovej stránke Facebook si môžete vybrať, ktoré typy reklám sa budú na Facebooku zobrazovať: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

 

Chceme zdôrazniť, že toto nastavenie bude deaktivované, ak vymažete súbory cookies. Súbory cookies, ktoré sa používajú na meranie metrík a reklamné účely, môžete deaktivovať aj na nasledujúcich webových stránkach:


http://optout.networkadvertising.org/ 

http://www.aboutads.info/choices 

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ 

 

Chceme zdôrazniť, že toto nastavenie bude deaktivované aj po vymazaní súborov cookies.


Ďalšie informácie od poskytovateľa tretej strany o ochrane osobných údajov nájdete na tejto Facebook stránke: https://www.facebook.com/about/privacy


Informácie o službe Facebook Pixel nájdete na tejto Facebook stránke: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

 
Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní vašich údajov spoločnosťou Facebook, o vašich právach v tomto ohľade a o tom, ako chrániť vaše súkromie, nájdete v Dátovej politike spoločnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/

 

- Facebook plug-in

Jeunesse používa tzv. Sociálne zásuvné moduly („plug-iny“) sociálnej siete Facebook, ktoré prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tieto plug-iny majú logo Facebooku alebo rozšírenie „Sociálny plug-in Facebooku“ alebo „Facebook sociálny plug-in“. Prehľad plug-inov Facebooku a ich vzhľad nájdete tu: http://developers.facebook.com/plugins


Ak na našej webovej stránke vyvoláte stránku, ktorá obsahuje tento druh plug-inu, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Facebooku, ak ste nám už dali svoj súhlas s použitím tohto súboru cookie. Obsah plug-inu  odosiela Facebook priamo do vášho prehliadača a je integrovaný do webovej stránky.

Integráciou plug-inu Facebook dostáva informácie, že váš prehliadač navštívil príslušnú stránku na našej webovej stránke, aj keď nemáte účet Facebook alebo nie ste v tom čase prihlásení na Facebooku. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) odosiela váš prehliadač priamo na server Facebooku v USA, kde sú uložené.

Ak ste prihlásení na Facebook, Facebook môže priamo spojiť vašu návštevu našich webových stránok s vaším účtom Facebook. Ak pracujete s plug-inmi, napríklad kliknete na tlačidlo „Páči sa mi“ alebo zanecháte komentár, príslušné informácie sa tiež odošlú na server Facebooku, kde sú uložené. Informácie sú zverejnené aj na Facebooku a sú viditeľné pre vašich priateľov na Facebooku.

Facebook môže tieto informácie použiť na účely reklamy, prieskumu trhu a na navrhovanie stránok Facebooku podľa preferencií používateľa. Za týmto účelom Facebook vytvára profily používania, záujmov a vzťahov, napríklad na vyhodnotenie vášho používania našej webovej stránky s ohľadom na reklamy zobrazené na Facebooku, na informovanie ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našej webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb v súvislosti s používaním Facebooku.

Viac informácií o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ďalšom spracovaní a použití údajov spoločnosťou Facebook, ako aj o vašich právach v tomto ohľade a o tom, ako zmeniť svoje preferencie na ochranu vášho súkromia, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook:

http://www.facebook.com/policy.php  

 

- Twitter plug-in

Funkcie služby Twitter sú integrované na webových stránkach Jeunesse. Tieto funkcie poskytuje spoločnosť Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Používaním Twittera a funkcie „re-tweet“ sú vami navštívené webové stránky prepojené s vaším účtom Twitter a sú viditeľné pre ostatných používateľov za predpokladu, že ste nám už dali svoj súhlas s používaním súborov cookies. Dáta sa odosielajú aj na Twitter. Chceli by sme zdôrazniť, že ako poskytovatelia stránok nedostávame žiadne informácie týkajúce sa obsahu prenášaných údajov alebo ich využívania prostredníctvom služby Twitter.


Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby Twitter na adrese http://twitter.com/privacy. Nastavenia ochrany osobných údajov na Twitteri môžete zmeniť v nastaveniach účtu na stránke http://twitter.com/account/settings

 

- YouTube plug-in

Webová stránka Jeunesse používa plug-iny z YouTube. Prevádzkovateľom webovej stránky je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Keď navštívite niektorú z našich stránok, ktorá obsahuje plug-in YouTube, vytvorí sa odkaz na servery YouTube za predpokladu, že ste nám už dali súhlas so stiahnutím tohto súboru cookie. Server YouTube je potom informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, povolíte službe YouTube priamo priradiť vaše správanie pri prehliadaní k vášmu osobnému profilu za predpokladu, že ste nám už dali súhlas s použitím súborov cookies.

Ďalšie informácie o tom, ako sa spracúvajú údaje používateľov, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov v službe YouTube na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy


 

- Instagram plug-in

Instagram plug-in sa používa na webovej stránke Jeunesse a je prevádzkovaný spoločnosťou Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Plug-in má formu „kamery Instagram“ s logom Instagram. Tu nájdete prehľad plug-inov Instagramu a ich vzhľad:

http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges 

Keď na našej webovej stránke vyvoláte stránku, ktorá obsahuje tento druh plug-inu, prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Instagramu. Obsah plug-inu je odoslaný priamo do vášho prehliadača a integrovaný na stránke pomocou Instagramu. Integráciou plug-inu Instagram dostane informácie, že váš prehliadač vyvolal príslušnú webovú stránku Jeunesse, aj keď nemáte profil Instagramu alebo nie ste v tom čase prihlásení. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) odosiela váš prehliadač priamo na server Instagramu v USA, kde sú uložené.

Ak ste prihlásení na Instagram, Instagram môže priradiť vašu návštevu webovej stránky Jeunesse priamo k vášmu Instagram účtu. Ak pracujete s plug-inom, napríklad kliknete na tlačidlo „Instagram“, táto informácia sa odošle aj na server Instagramu, kde sa uloží. Informácie sa zverejnia aj na vašom Instagram účte, kde sú viditeľné pre vaše kontakty.

Viac informácií o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a o ďalšom spracovaní a použití údajov zo strany Instagramu, ako aj o vašich právach v tomto ohľade a o tom, ako zmeniť svoje preferencie na ochranu vášho súkromia, nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na Instagrame:

https://help.instagram.com/155833707900388/ 


Ak si neželáte, aby Instagram priamo spájal údaje zozbierané prostredníctvom našej webovej stránky s vaším účtom Instagramu, pred návštevou webovej stránky Jeunesse sa budete musieť odhlásiť z Instagramu. Môžete tiež zabrániť sťahovaniu všetkých plug-inov Instagramu pomocou doplnkov pre váš prehliadač, napríklad pomocou blokátora skriptov „NoScript“ (http://noscript.net/).

Toto spracovanie údajov sa vykonáva na základe súhlasu, ktorý ste dali. Právnym základom je Článok 6 ods. 1 Strana 1 Písmeno a GDPR.

 

(4) Správa a vymazanie všetkých súborov cookies

Môžete tiež zmeniť nastavenia a predvoľby vo webovom prehliadači tak, aby sa automaticky zabránilo stiahnutiu všetkých súborov cookies do vášho koncového zariadenia, alebo aby sa pri každom nastavení zobrazila výzva na súhlas s nastavením súboru cookie. Súbory cookies, ktoré sú nastavené, môžete tiež kedykoľvek odstrániť. O tom, ako to všetko funguje, sa dočítate v časti Pomocník vášho prehliadača. Upozorňujeme, že zakázanie všetkých súborov cookies môže mať za následok obmedzenie funkčnosti a určitých funkcií našej webovej stránky.


Dodatočné odhlásenie z marketingových súborov cookies

Okrem toho môžete spravovať súbory cookies, ktoré sa používajú na online reklamu, tiež pomocou nástrojov vyvinutých v mnohých krajinách ako súčasť samoregulačných programov, ako sú napríklad nástroje založené v USA https://www.aboutads.info/choices/  alebo spoločnosti so sídlom v EÚ http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices


4. Kontakt

Ak zadáte dopyt alebo žiadosť pomocou nášho kontaktného formulára, budú zhromažďované a spracovávané iba osobné informácie, ktoré ste poskytli. Informácie, ktoré poskytnete v žiadosti o kontakt, sa zhromaždia, spracujú a použijú výlučne na vybavenie vašej otázky.


Zahŕňa to aj zasielanie týchto informácií poskytovateľovi internetových služieb zodpovedným za prevádzkovanie našej prítomnosti na internete. V tomto prípade Jeunesse dodržiava zásadu minimalizácie údajov. Zdieľa iba minimálne informácie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na vybavenie požiadavky. Tieto informácie sa použijú aj na osobnú komunikáciu s vami. Jeunesse neposkytuje vaše osobné údaje tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať. Jeunesse ukladá tieto informácie až do odvolania súhlasu.


Toto spracovanie údajov je založené na zásade Článku 6 ods. 1 Strana 1 Písmeno a GDPR v spojení so súhlasom, ktorý ste dali. 


5. Zhromažďovanie osobných údajov ako súčasť uzavretia zmluvy a platby

Osobné údaje sa budú zhromažďovať iba v rozsahu, v akom ste tieto informácie dobrovoľne poskytli počas procesu objednávky alebo registrácie. Nasledujúce informácie sa ukladajú ako súčasť objednávky:

1. Meno,

2. Adresa,

3. Telefónne číslo,

4. E-mailová adresa,

5. a prípadne dodacia adresa, ktorá sa líši od fakturačnej adresy,

6. Informácie o platbe.


Jeunesse používa tieto údaje výlučne na účely vykonávania dohody a v prípade potreby na komunikáciu s vami. Zahŕňa to začatie, uzavretie, spracovanie, záruku a prípadne zrušenie kúpnej zmluvy. Informácie zostávajú zachované až do úplného uzavretia kúpnej zmluvy. Ak existujú retenčné obdobia stanovené obchodnými a/alebo fiškálnymi právnymi predpismi, doba skladovania môže byť až 10 rokov.

Toto spracovanie údajov je založené na zásade Článku 6 ods. 1 Strana 1 Písmeno a GDPR na vykonanie dohody.6. Zhromažďovanie osobných údajov o Distribútoroch

Ak sa u nás registrujete ako Distribútor, spracujeme od vás ďalšie osobné údaje.

Na uzavretie dohody požadujeme od vás nasledujúce osobné informácie:

Titul, meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, IP adresa, číslo platobnej karty a dátum exspirácie, bankové údaje, ID používateľa a jeden alebo viac z nasledujúcich údajov: číslo občianskeho preukazu, daňové identifikačné číslo, číslo pasu, číslo sociálneho zabezpečenia, naskenovaná kópia vášho občianskeho preukazu.

Uložíme tiež vašu IP adresu a dátum a čas vašej požiadavky, aby sme mohli včas odhaliť podvod.

Toto spracúvanie údajov je potrebné na vytvorenie a realizáciu zmluvy s vami, ako Distribútor a vykonáva sa na základe Článku 6 ods. 1 Strany 1 Písmeno b GDPR. Uskutočňuje sa aj na účely ochrany oprávnených záujmov Jeunesse v súlade s článkom 6 ods. 1 Strana 1 Písmeno f GDPR.

Na marketingové účely spoločnosť Jeunesse spracúva nasledujúce osobné informácie, ktoré ste poskytli spoločnosti Jeunesse v rámci svojej činnosti ako Distribútor, alebo pre ktoré ste dobrovoľne dali svoj súhlas spoločnosti Jeunesse na vykonanie zmluvného vzťahu: Meno, krajina pobytu, fotografia, snímok vašej hlavy, nahrávanie hlasu a vaše vyhlásenie o odporúčaní.

Tieto informácie sa použijú v marketingových, reklamných a školiacich materiáloch v rozhlase, na internete, v tlači, v televíznom vysielaní (vrátane káblového a satelitného prenosu) a vo zvukových a videonahrávkach. Na tento účel sa vaše osobné informácie, ako sú uvedené vyššie, budú uchovávať až 7 rokov.

Toto spracovanie údajov je potrebné na plnenie zmluvy ako Distribútor a vykonáva sa na základe Článku 6 ods. 1 Strana 1 Písmeno b GDPR a na základe súhlasu, ktorý ste poskytli v súlade s Článkom 6 ods. 1 Strana 1 Písmeno a GDPR. Uskutočňuje sa aj na účely ochrany oprávnených záujmov Jeunesse v súlade s Článkom 6 ods. 1 Strana 1 Písmeno f GDPR.

Ako Distribútor, budete mať tiež prístup do back office. V tejto back office budete mať prehľad o objednávkach, ktoré ste zadali. Na tento účel sa zobrazia nasledujúce údaje:

Číslo objednávky, dátum objednávky, ID Distribútora, meno, produkty, stav objednávky, stav platby, dátum dodania.

Tieto informácie sú potrebné iba pre výpočet a sledovateľnosť vašich nárokov na provízie. Právnym základom spracovania týchto údajov je Článok 6 ods. 1 Strana 1 Písmeno b GDPR.

Môžete tiež získať prehľad tímu v back office. Tu získate informácie o Distribútoroch, ktorých ste získali vo vašej downline sieti. Na tento účel sa zobrazia nasledujúce údaje:

Meno, priezvisko, bydlisko a krajina, užívateľské meno, dátum registrácie, počet Distribútorov, počet získaných zákazníkov, dátum posledného prihlásenia, čas poslednej účasti na webinári, stav účtu alebo dátum zrušenia, úroveň kariérneho postupu Distribútora.


Tieto informácie sú potrebné iba pre výpočet a sledovateľnosť vašich nárokov na provízie. Právnym základom spracovania týchto údajov je Článok 6 ods. 1 Strana 1 Písmeno b GDPR.

Na spracovanie platieb provízií požadujeme nasledujúce informácie:

Titul, meno, adresa, bankové údaje.

Dostanete tu tiež informácie o objednávkach, ktoré boli schválené inými Distribútormi a/alebo zákazníkmi. Na tento účel sa zobrazia nasledujúce údaje:

Číslo objednávky, dátum objednávky, typ objednávky, zaplatená suma, meno a adresa z dodacích a fakturačných informácií, sledovacie číslo, zdroj objednávky (pôvodca).

Tieto informácie sú potrebné iba pre výpočet a sledovateľnosť vašich nárokov na provízie. Právnym základom spracovania týchto údajov je Článok 6 ods. 1 Strana 1 Písmeno b GDPR.

Z dôvodu požiadaviek obchodných a daňových právnych predpisov sme povinní uchovávať vaše údaje o adrese, platbe a objednávke po dobu desiatich rokov. Po dvoch rokoch však obmedzujeme spracovanie, t.j. vaše údaje sa použijú iba na splnenie zákonných povinností. Právnym základom tohto uchovávania údajov je Článok 6 ods. 1 Strana 1 Písmeno c GDPR.

Ďalej, po úplnom spracovaní zmluvy, ktoré zahŕňa aj úplné zaplatenie dohodnutých poplatkov, budú údaje Distribútora vymazané.
 

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám iba v rozsahu, ktorý je potrebný na vykonanie zmluvy alebo na ochranu našich oprávnených záujmov.


Za týmto účelom Distribútori dostávajú od vášho sponzora tieto údaje:

Meno, priezvisko, krajina registrácie.

Váš sponzor dostane nasledujúce informácie:

Vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a užívateľské meno.


Toto spracovanie údajov je potrebné iba na výpočet a sledovateľnosť vašich nárokov na provízie. Informácie bude tiež vyžadovať váš sponzor pre vaše školenie a podporu. Právnym základom spracovania týchto údajov je Článok 6 ods. 1 Strana 1 Písmeno b GDPR.

Na plnenie zmluvy tiež používame externých poskytovateľov služieb (spoločnosti na spracovanie údajov). S týmito poskytovateľmi služieb sa uzatvárajú samostatné dohody o spracovaní údajov, aby sa zabezpečila ochrana vašich osobných údajov. Na uskutočnenie platby provízie prostredníctvom služieb PayCard, Allied Wallet a PayPal poskytujeme nasledujúce informácie:

Meno, priezvisko, bydlisko a krajina, užívateľské meno, e-mail, naskenovaná kópia vášho občianskeho preukazu a fotografia na účely identifikácie.


Toto spracovanie údajov je založené na zásade Článku 6 ods. 1 Strana 1 Písmeno a GDPR na vykonanie kúpnej zmluvy a na základe Článku 9 ods. 1, ods. 2 písmeno a v spojení s Článkom 6 ods. 1 Strana 1 Písmeno a GDPR na základe súhlasu, ktorý ste dali.


7. Zasielanie údajov tretím stranám

Údaje o zákazníkoch sa poskytujú tretím stranám iba v rozsahu nevyhnutnom na účely spracovania zmluvy. Na plnenie zmluvy tiež používame externých poskytovateľov služieb (spoločnosti na spracovanie údajov). S týmito poskytovateľmi služieb sa uzatvárajú samostatné dohody o spracovaní údajov, aby sa zabezpečila ochrana vašich osobných údajov.

Na uskutočnenie doručenia sa meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo zákazníka posielajú prepravným spoločnostiam EMARC, FedEx a TNT, aby mohli vykonať doručenie.

Na spracovanie platby sa platobné podrobnosti Distribútora, konkrétne meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia, podrobnosti o účte a IP adresa, posielajú úverovým inštitúciám alebo sprostredkovateľom platieb. Sú to: Optimal, Worldpay (UK) Limited, Paysafecard.com USA, Inc., Paypal (Europe) Sarl et Cie, SIX Payment Services (Austria) GmbH, AlliedWallet Ltd., Global Collect Services, B.V. dba Ingenico, Klarna AB (PUBL), GlobalOneTree a Chase Paymentech Europe Limited.


Za účelom včasného odhalenia podvodov sa spoločnosti Accertify Inc., dcérskej spoločnosti American Express, poskytujú tieto informácie o Distribútorovi:

Meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia, názov konta Jeunesse, heslo, história a prípadne poznámky, ktoré boli pridané oddeleniami Jeunesse, IP adresa, údaje o objednávke (vrátane dátumu, času, prepravných nákladov, DPH, súborov cookies prehliadača, IP adresy, fakturačnej adresy, spôsobu platby, meny, neúspešných pokusov), fakturačné údaje (vrátane mena na faktúre, adresy, telefónneho čísla, typu karty, čísla karty, kódu CVV, autorizovanej sumy a dátumu skončenia platnosti karty).

Toto spracovanie údajov je založené na zásade Článku 6 ods. 1 Strana 1 Písmena a GDPR pre vykonanie dohody.8. Referencie/Recenzie produktov

Jeunesse vám ponúka možnosť predložiť recenzie produktov. Osobné informácie, ktoré nám v tejto súvislosti poskytnete na základe súhlasu, ktorý ste dobrovoľne poskytli, sú zverejnené na webovej stránke Jeunesse a na sociálnych médiách, ktoré spoločnosť Jeunesse používa na marketingové účely, ako je vysvetlené v oddiele 10 týchto zásad ochrany osobných údajov. Recenzia vášho produktu môže byť zverejnená až po dobu 60 mesiacov, v závislosti od toho, či sú produkty, o ktorých ste poskytli recenzie, stále ponúkané na predaj spoločnosťou Jeunesse.

Chceme zdôrazniť, že spracovanie vašich informácií, ktoré ste v tejto súvislosti poskytli tretím stranám, nespadá do zodpovednosti a/alebo riadenia spoločnosti Jeunesse.

Ak si želáte odstrániť recenziu produktu z webovej stránky Jeunesse a/alebo zo sociálnych médií v skoršom termíne, môžete kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov zaslaním e-mailu na adresu: [email protected]ta.de

Toto spracovanie údajov sa vykonáva na základe zásady Článku 6 ods. 1 strana 1 písmeno a GDPR na základe súhlasu, ktorý ste dali, a na základe Článku 6 ods. 1 strana 1 písmeno f GDPR na ochranu legitímnych záujmov Jeunesse.


9. Facebook fanúšikovská stránka

Pokiaľ ide o informačnú službu ponúkanú na Facebooku, Jeunesse má prístup k technickej platforme a službám spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“).

So zreteľom na Európsky súdny dvor, existuje spoločná zodpovednosť v zmysle Článku 26 GDPR medzi Facebookom a prevádzkovateľom fanúšikovskej stránky Facebook za osobné údaje, ktoré sa spracúvajú prostredníctvom fanúšikovskej stránky Facebook. Z tohto dôvodu Facebook a Jeunesse uzavreli dohodu o spoločnej zodpovednosti, ktorú nájdete tu.

Jeunesse sprístupňuje na našej Facebook fanúšikovskej stránke nasledujúce informácie na účely spracovania údajov:

 

(1) Zodpovedné osoby

Spracúvanie vašich osobných údajov na fanúšikovskej stránke Jeunesse Facebook sa vykonáva spolu so zodpovednosťou spoločnosti:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko

2) Spracovanie údajov

Keď vstúpite na fanúšikovskú stránku Facebooku, IP adresa vášho koncového zariadenia sa odošle Facebooku. Podľa informácií poskytnutých spoločnosťou Facebook je táto adresa IP anonymizovaná a po 90 dňoch sa odstráni, aspoň ak ide o nemeckú IP adresu. Facebook tiež ukladá ďalšie informácie o koncových zariadeniach svojich používateľov, napr. používaný webový prehľadávač. To znamená, že Facebook môže byť schopný priradiť IP adresy jednotlivým používateľom. Keď ste prihlásení do svojho účtu Facebook a pritom prezeráte našu fanúšikovskú stránku, do vášho koncového zariadenia sa stiahne súbor cookie s vaším Facebook ID. Pomocou tohto súboru cookie môže Facebook vidieť, že ste hľadali našu fanúšikovskú stránku a ako ste ju použili. Facebook používa tieto informácie na predstavenie prispôsobeného obsahu alebo reklamy.

Ak nechcete, aby to Facebook robil, mali by ste sa odhlásiť zo svojho účtu Facebook alebo vypnúť funkciu „Zostať prihlásený“. Odporúčame tiež vymazať všetky súbory cookies, zatvoriť prehliadač a reštartovať zariadenie. Tento proces odstráni informácie z Facebooku, ktoré Facebook môže použiť na vytvorenie spojenia s vami.

Ak však chcete využívať interaktívne funkcie našej fanúšikovskej stránky, budete sa musieť prihlásiť späť na Facebook pomocou svojich prihlasovacích údajov na Facebooku. Facebooku to tiež umožní nadviazať kontakt s vami.

Ako Facebook používa údaje z návštevy stránok Facebooku pre svoje vlastné účely, rozsah, v akom sú aktivity na stránke Facebook priradené jednotlivým používateľom, ako dlho Facebook ukladá tieto údaje a či sa údaje z návštevy stránky Facebook posielajú tretím stranám, nie sú Facebookom jasne ani definitívne špecifikované a nie sú nám známe. Ako používatelia našej fanúšikovskej stránky, môžeme vás odkázať iba na informácie poskytnuté spoločnosťou Facebook o ochrane osobných údajov.

Zhromaždené údaje o vás spracúva spoločnosť Facebook a v rámci tohto spracovania sa môžu odosielať do krajín mimo Európskej únie.

Informácie, ktoré Facebook prijíma a ako sú použité, sú stanovené Facebookom vo všeobecných podmienkach v jeho politike ochrany osobných údajov. Nájdete tu tiež informácie o tom, ako kontaktovať Facebook a možnosti zmeny vašich preferencií pre reklamy. Pokyny na používanie údajov sú k dispozícii na nasledujúcom odkaze:
http://sk-sk.facebook.com/about/privacy 

Pravidlá používania údajov Facebooku si môžete pozrieť v plnom znení tu:

https://sk-sk.facebook.com/full_data_use_policy 

Zásady ochrany osobných údajov Facebooku obsahujú ďalšie informácie o spracovaní údajov:

https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Predvoľby zrušenia môžete nastaviť tu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  

a tu http://www.youronlinechoices.com 


Ako prevádzkovateľ fanúšikovskej stránky Facebooku, nedokážeme posúdiť postupovanie a ďalšie spracovanie osobných údajov používateľa v tretích krajinách, napríklad v USA, a súvisiace možné riziká pre vás ako používateľa.

(3) Funkcia Insight

Ako súčasť tzv. Funkcie „insight“, Facebook ponúka množstvo štatistických údajov pre SBS-Legal ako prevádzkovateľa fanúšikovskej stránky. Tieto štatistiky generuje a poskytuje Facebook. Ako prevádzkovateľ fanúšikovskej stránky nemáme žiaden vplyv na generovanie týchto údajov, a najmä tejto funkcii nemôžeme zabrániť. V rámci funkcie „Insights“ si môžeme na vymedzené obdobie zobraziť nasledujúce informácie pre kategórie „Fanúšikovia“, „Účastníci“, „Počet oslovených osôb“ a „Interagujúce osoby“:

Aktivity na stránkach, ako sú prístupy na stránky, ukážky stránok, transakcie na stránke, oslovovacie aktivity, ako sú údaje typu „Páči sa mi“, počet oslovených osôb a odporúčania, uverejňovacie aktivity, ako sú uverejnenie príspevku, zobrazenie videa, komentárov a zdieľaného obsahu.

Poskytujú sa nám aj štatistické informácie o Facebook skupinách, ktoré sú napojené na našu fanúšikovskú stránku. V súlade s podmienkami používania služby Facebook, s ktorými každý používateľ súhlasil pri vytváraní profilu Facebook, môžeme tiež identifikovať predplatiteľov a fanúšikov stránky a ich profily a zobraziť ďalšie informácie, ktoré zdieľajú.

Facebook poskytuje ďalšie informácie k vyššie uvedenému na nasledujúcom odkaze:

https://sk-sk.facebook.com/help/pages/insights

Jeunesse používa tieto údaje k dispozícii v súhrnnej podobe, aby zatraktívnila príspevky a aktivity na svojej fanúšikovskej stránke, napríklad na plánovanie obsahu a načasovania príspevkov. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je Článok 6 ods. 1 Strana 1 písmeno f GDPR, konkrétne náš oprávnený záujem na zlepšení a optimalizácii našej ponuky.

(4) Retenčné obdobie

Informácie odoslané prostredníctvom Facebooku si uchováme iba dovtedy, kým nevyžiadate ich odstránenie alebo anonymizáciu.

Ak by ste si v budúcnosti želali zrušiť spracovanie údajov, ktoré je tu uvedené, prosím deaktivujte prepojenie medzi vaším užívateľským profilom a našou fanúšikovskou stránkou pomocou funkcií „Unlike this page“ /zrušenie označenia Páči sa mi to/ a/alebo „Zrušiť odber z tejto stránky“.

(5) Vaše práva ako Dotknutá osoba

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa informácií alebo iných otázok týkajúcich sa vašich práv, ktoré sú uvedené na konci týchto zásad ochrany osobných údajov, vám odporúčame obrátiť sa priamo na Facebook, pretože iba Facebook má úplný prístup k používateľským údajom. Ak nám však pošlete požiadavku, samozrejme ju spracujeme a pošleme ju ďalej Facebooku.


10. Newsletter

Ak ste zákazníkom a/alebo distribučným partnerom spoločnosti Jeunesse, pošleme náš newsletter, v ktorom vás budeme informovať o najnovších ponukách a akciách spoločnosti Jeunesse, na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli. Náš newsletter vám pošleme iba vtedy, ak ste súhlasili, že tak môžeme urobiť.

Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z odberu newslettera. Môžete sa odhlásiť kliknutím na odkaz uvedený v každom newsletterovom e-maile alebo e-mailom na adresu [email protected]

Toto spracovanie údajov sa vykonáva na základe súhlasu, ktorý ste nám dali; právnym základom je Článok 6 ods. 1 Strana 1 Písmeno a GDPR.11. Vaše práva ako Dotknutá osoba

Máte právo kedykoľvek a bezplatne požadovať informácie o svojich údajoch a požadovať ich opravu, vymazanie alebo zablokovanie alebo prenos údajov subjektu podľa vášho výberu. Súhlas s metódami spracovania môžete tiež kedykoľvek odvolať s okamžitým účinkom do budúcnosti. Ak by ste chceli získať ďalšie informácie o tom, ako sa ukladajú vaše osobné údaje, alebo ak chcete uplatniť jedno z vyššie uvedených práv, požiadajte o pomoc našu kanceláriu ochrany údajov na adrese [email protected]

Okrem toho máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na naše metódy spracovania príslušnému regulačnému orgánu. Váš príslušný regulačný orgán je regulačný orgán so sídlom v mieste vášho bydliska.


12. Maloletí 

Naše produkty a služby sú zamerané predovšetkým na trh pre dospelých. Osoby mladšie ako 18 rokov by nám nemali zasielať osobné informácie bez súhlasu rodiča/rodičov alebo zákonného zástupcu/zákonných zástupcov.