Zadanie objednávky nie je dostupné v režime súkromné prehliadanie

START EARNING REWARDS
Earn Customer Loyalty by Downloading the Shop Jeunesse APP.
Download the Shop Jeunesse app — it’s FREE
Earn Customer Loyalty by using Smart Delivery.
Enjoy best pricing and SmartDelivery
Fill your Shopping cart and Earn Loyalty Points with every Purchase.
Earn loyalty points with every purchase
Earn Free Products for your Loyalty Points.
Redeem loyalty points for FREE products
Refer A Friend and Earn Points after their first Purchase.
Refer A Friend — earn extra loyalty points after their first purchase
Customer Loyalty Program Levels

Introducing a lifetime of rewards and recognition

The Jeunesse Customer Loyalty Program includes four levels.
Valued Customer
Valued
Customer


Valued Customer to Preferred Customer Level
Lowest Prices
Jeunesse Account
Loyalty Points
1x
smart delivery
Preferred Customer
Preferred
Customer


Preferred Customer to Gold Preferred Customer Level
Lowest Prices
Jeunesse Account
Loyalty Points
2x
Free Mystery Gift
smart delivery
Gold Preferred Customer
Gold Preferred
Customer


gold Preferred Customer to Platinum Preferred Customer Level
Lowest Prices
Jeunesse Account
Loyalty Points
3x
Free Mystery Gift
smart delivery
Platinum Preferred Customer
Platinum Preferred
Customer


Platinum Preferred Customer Level
Lowest Prices
Jeunesse Account
Loyalty Points
4x
Free Mystery Gift

VALUED CUSTOMER:
A Customer who has a Jeunesse Customer account but is not registered for SmartDelivery.

PREFERRED CUSTOMER:
A Customer who enrolls in SmartDelivery becomes Jeunesse Preferred and receives the best pricing and earns increased loyalty points.

GOLD PREFERRED CUSTOMER:
After the initial order, plus two consecutive SmartDelivery orders, a Customer achieves Gold Preferred and receives increased loyalty points.

PLATINUM PREFERRED CUSTOMER:
After the first order and four consecutive SmartDelivery orders, plus a minimum of 50 loyalty points, a Customer achieves Platinum Preferred and is qualified to receive double loyalty points. In the second consecutive month at Platinum Preferred, the Customer earns 90 additional loyalty points.

 
Valued
Preferred
Gold
Platinum
Customer account
Valued Customer Account Check Marked
Preferred Customer Account Check Marked
Gold Customer Account Check Marked
Platinum Customer Account Check Marked
Active SmartDelivery
Smart Delivery Check Marked
Smart Delivery Check Marked
Smart Delivery Check Marked
Discounted Jeunesse products
Discounted Jeunesse Products Check Marked
Discounted Jeunesse Products Check Marked
Discounted Jeunesse Products Check Marked
Loyalty points
Loyalty Points Check Marked
Loyalty Points Check Marked
Loyalty Points Check Marked
Loyalty Points Check Marked
Mystery gifts
Mystery Gifts Check Marked
Mystery Gifts Check Marked
Mystery Gifts Check Marked
Special package offers
Special Package Offers Check Marked
Special Package Offers Check Marked
Special Package Offers Check Marked
Redeem points for free products
Redeem Points for Free Products Check Marked
Redeem Points for Free Products Check Marked
Redeem Points for Free Products Check Marked
Redeem Points for Free Products Check Marked
Fast-track
Fast-Track Check Marked
Fast-Track Check Marked
Double points
Earn Double Points Check Marked
90 FREE bonus points
(5th consecutive Smart Deliveries or Fast Track to Platinum)
90 FREE Bonus Points Check Marked
Refer a friend
Refer a Friend Check Marked
Refer a Friend Check Marked
Refer a Friend Check Marked
Refer a Friend Check Marked
Customer app
Customer App Check Marked
Customer App Check Marked
Customer App Check Marked
Customer App Check Marked
Shop Jeunesse App
DOWNLOAD SHOP JEUNESSE APP

Shop Jeunesse App
Shop Jeunesse App

 

Frequently Asked Questions

Jeunesse Zákaznícky vernostný program odmeňuje Zákazníkov vernostnými bodmi, ktoré môžu uplatniť za bezplatné produkty. Navyše, podľa levelu Jeunesse Preferred dostanú
vzorky/darčeky zadarmo a extra vernostné body. Vernostné body sú neprenosné a nerefundovateľné.
Aby sme vyjadrili vďaku a odmenili Zákazníkov za ich lojalitu a pravidelný nákup ocenením týchto nákupov bodmi, ktoré môžu použiť na získanie produktu zadarmo.
Zákazníci Jeunesse Preferred sa po dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch so SmartDelivery objednávkou stanú Gold Preferred Zákazníkmi. Po štyroch po sebe nasledujúcich mesiacoch na SmartDelivery si Zákazníci môžu vychutnať najvyšší level odmien: Platinum Preferred. Podrobnosti nájdete nižšie.
Valued Zákazník je Zákazník, ktorý má účet Jeunesse Zákazník, ale momentálne nemá aktívne SmartDelivery.
Zákazník, ktorý sa zaregistruje na SmartDelivery, sa stáva Jeunesse Preferred Zákazníkom. So Jeunesse Preferred, Zákazník nakupuje za najlepšie ceny a získava zvýšené množstvo vernostných bodov. Bude môcť
sledovať svoj účet v JofficeTM. V 1. mesiaci zadá Jeunesse Preferred Zákazník svoju úvodnú objednávku. V 2. mesiaci dostane SmartDelivery objednávku. Zákazník získava vernostné body za všetky nákupy počnúc úvodnou (registračnou) objednávkou a prvou SmartDelivery objednávkou.
Po úvodnej objednávke, plus dvoch po sebe nasledujúcich SmartDelivery objednávkach Zákazník dosiahne level Gold Preferred a získa zvýšené množstvo vernostných bodov. Level Gold Preferred navyše ponúka prístup k exkluzívnej linke Zákazníckej podpory.
Po úvodnej objednávke a štyroch po sebe nasledujúcich SmartDelivery objednávkach, plus minimálne 50 vernostných bodov môže Zákazník dosiahnuť level Platinum Preferred. To ho kvalifikuje na získanie dvojnásobného množstva vernostných bodov. V druhom mesiaci po sebe na leveli Platinum Preferred získa Zákazník ďalších 90 vernostných bodov. Platinum Preferred Zákazníci majú tiež prístup k exkluzívnej linke Zákazníckej podpory.

Poznámka: Zákazníci so statusom Gold Preferred alebo Platinum Preferred, ktorí zmeškajú alebo zrušia SmartDelivery mesiac, sa vrátia späť na status Jeunesse Valued Zákazník.
Zákazník môže začať uplatňovať vernostné body 30 dní po zadaní úvodnej objednávky. Musí však mať dostatok bodov na pokrytie požadovaného množstva za produkt zadarmo.
Zákazník sa prihlási do svojho účtu/zákazníckej aplikácie a na stránke Odmeny vyberie tlačidlo Uplatniť teraz. To ho nasmeruje do Redeem Obchodu.
  • Vernostné body musia pokrývať bodovú hodnotu produktu. Čiastočné platby nie sú povolené.
  • Vernostné body nie je možné uplatniť pri poštovnom a balnom alebo daniach.
Áno, platnosť vernostných bodov vyprší po jednom roku, aj keď má Jeunesse Preferred Zákazník aktívnu SmartDelivery.

Príklad: Mary získa 10 vernostných bodov 15. októbra 2018. Týchto 10 bodov bude môcť uplatniť do 14. októbra 2019.
Áno. Vernostné body však vypršia po šiestich (6) mesiacoch nečinnosti. Účet potom zobrazí zostatok s nulovými (0) vernostnými bodmi. Nečinnosť znamená, že Zákazník počas šiestich mesiacov nezadal žiadne objednávky ani SmartDelivery objednávky.
Ak Gold Preferred alebo Platinum Preferred Zákazník zruší svoju SmartDelivery, vráti sa späť na status Valued Zákazník. To znamená, že by si ponechal svoje vernostné body; získaval by však vernostné body na leveli Valued. Po opätovnej aktivácii služby SmartDelivery môže znova získavať zvýšené množstvo vernostných bodov a môže znova získať status Gold Preferred alebo Platinum Preferred so SmartDelivery objednávkami počas po sebe nasledujúcich mesiacov.
Ak Jeunesse Preferred Zákazník zadá akúkoľvek jednorazovú objednávku vo výške $350 USD alebo viac, získa status Gold Preferred, čím získa za každú objednávku viac vernostných bodov, ako Jeunesse Preferred Zákazník.

Ak Jeunesse Preferred Zákazník zadá jednorazovú objednávku vo výške $700 USD alebo viac, získa status Platinum Preferred a získa dvojnásobné vernostné body za každú objednávku. Môže si udržať status Platinum Preferred, ak bude každý mesiac pokračovať so SmartDelivery.
Vo väčšine krajín budú vzorky pridané do prvej a tretej SmartDelivery objednávky. Akonáhle Jeunesse Preferred Zákazník dosiahne Platinum Preferred, získa v 5. mesiaci jednorazový bonus
90 vernostných bodov (t.j. po SmartDelivery objednávke v piatom po sebe nasledujúcom mesiaci). Prosím, vezmite na vedomie, že sa to môže líšiť v závislosti od regiónu.
Aby sa Jeunesse Preferred Zákazník stal Distribútorom Jeunesse, musí si vytvoriť nový účet na webovej stránke Sponzora. Jeho účet Jeunesse Preferred Zákazník zostane otvorený a vernostné body vypršia po šiestich (6) mesiacoch nečinnosti.
Ak Zákazník vráti produkt za účelom refundácie, stratí všetky vernostné body, ktoré získal pri kúpe daného produktu.
Zákazníci dostanú 10 vernostných bodov za každého odporúčaného priateľa, ktorý uskutoční nákup. Zákazníci môžu odporúčať priateľov kliknutím na príslušné tlačidlo na svojom riadiacom paneli alebo v aplikácii Jeunesse Customer.
Zákazníci, ktorí dosiahli Platinum Preferred, môžu naďalej získavať dvojnásobné množstvo vernostných bodov na leveli Platinum Preferred udržiavaním po sebe pokračujúcich SmartDelivery objednávok. Navyše, Platinum Preferred Zákazníci majú prístup k exkluzívnej linke Zákaznícke podpory.

*Not available in all markets. Please check your Jcloud for more information about this program.